Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a https://hajhosszabbitas.goldhair.hu/ honlapon („Honlap”) található, a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott termékek/szolgáltatásokra vonatkozik és Genedics Kamilla EV (Székhely: 1212 Budapest, Dabas utca 14. ) (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et honlapján, illetve az időpontfoglalásra kijelölt oldalon, olyan módon teszi az Ügyfél számára hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy az ÁSZF-et tárolja és utólag, bármely tetszőleges időpontban változatlan tartalommal előhívja. 

A Honlapon történő időpontfoglalást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza. 

 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A termékeket/szolgáltatásokat értékesítő vállalkozás adatai: Genedics Kamilla EV
Székhely: 1212 Budapest, Dabas utca 14.
Főtevékenység: Férfi-, női, gyermekfodrászat
Adószám: 58721997-2-43
Bankszámlaszám: 10400195- 50527066-53851007
Képviseli: Genedics Kamilla
Telefon: +36 30 526 2892
E-mail: goldhair.hu@gmail.com
Elektronikus ügyfélszolgálat: goldhairhu@gmail.com

Szolgáltatás helye, címe: GoldHair Hajhosszabbítás és Hajkereskedelem, Kérastase fodrászat, 1036 Budapest, Bécsi út 81.                 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely:1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42 

 1. A TERMÉKEK/SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

 

2.1. A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Honlapon található alábbi termékekre/szolgáltatásokra terjed ki:

 • hajmosás
 • hajvágás
 • hajformázás
 • hajfestés
 • hajszín világosítás
 • hajhosszabbítás
 • tanácsadás
 • fejmasszázs
 • szalonban értékesített termékek

 

2.2.A termék/szolgáltatás részletes tartalma, alapvető tulajdonságai, jellemzői a termék/szolgáltatás Honlapon feltüntetett információs blokkokban találhatók részletesen.

2.3 A szolgáltató rendszeresen frissíti a Honlapon található termékekről/szolgáltatásokról szóló információkat, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, de nem vállal felelősséget az esetleges pontatlanságokért vagy elírásokért.

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

3.1. Bármely nagykorú természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Ügyfél”) jogosult a jelen Honlapon szereplő szolgáltatások igénybevételére.

3.2 Az ügyfelek a szolgáltatást előzetes időpont egyeztetés után vehetik igénybe. Ehhez az Ügyfélnek meg kell adnia személyes adatait (név és telefonszám).

3.3 Az Ügyfél a szolgáltatás megkezdése előtt ráutaló magatartással elfogadja a Honlapon közzétett Általános Felhasználási Feltételeket (ÁSZF) és Adatkezelési Szabályzatot, mellyel kijelenti, hogy elfogadja és tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF és Adatkezelési Szabályzat rendelkezései rá nézve kötelezőek. Jelen ÁSZF alkalmazásában ráutaló magatartásnak minősül az időpontfoglalás.

3.4. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vétele esetén kijelenti, hogy a termékeket/szolgáltatásokat meg kívánja vásárolni, kötelezettséget vállal a vételár megfizetésére, továbbá kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a szerződés teljesítését kezdje meg.

3.5. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybe vétele után a recepción fizetheti ki a szolgáltatás díját készpénzben, bankkártyával, pénztárbizonylat ellenében, vagy számla ellenében, banki átutalással.

3.6. Hajhosszabbítás szolgáltatás előtt az Ügyfél előleg kifizetésére köteles. Az előleg összegét és befizetési határidejét a szolgáltatást megelőző konzultáció során állapítja meg a Szolgáltató.

3.7. A fentiek szerint kért és igénybe vett szolgáltatás szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül.

3.8. A Szolgáltató a szolgáltatás előtt és után SMS üzenetet, e-mailt küldhet emlékeztető jelleggel, promóciókról, egyéb fontos információkról. Az ügyfél az üzenetekről leiratkozhat, ha e kérését megírja a goldhair.hu@gmail.com e-mail címre.

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

4.1. Az ügyfél a szolgáltatás igénybe vételére való időpontkérelmét elektronikusan, telefonon, személyesen kérheti.  A szolgáltató az ügyfél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó időpont-egyeztetési igényét rögzíti. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó időpont foglalásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  Amennyiben az ügyfél az általános szerződési feltételeket és az adatkezelési szabályzatot elfogadja, és az adatok hitelesek, valamint a szolgáltató a szolgáltatást teljesíteni tudja, a szolgáltató a bejelentkezést elfogadja. A telefonon és személyesen időpontot kérő ügyfelek esetén a Szolgáltató köteles felhívni a figyelmet, hogy a Honlapon található Általános Szerződési Feltételek elfogadása szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez.

4.2. A szerződés akkor jön létre, amikor a szolgáltató rögzíti az igényelt szolgáltatás időpontját és arról visszaigazolást küld az Ügyfélnek.

4.3. A létrejött szerződés szerint az Ügyfél az ellenszolgáltatás megfizetésére, a szolgáltató pedig a szolgáltatás teljesítésére köteles. Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud. Amennyiben a Szolgáltatás nyújtására a szolgáltató rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.

4.4. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét tiszteletben tartani.

4.5. Az Ügyfél köteles a Szolgáltató által készített, a Szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket, nyilatkozatokat kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni.

4.6. A felek közötti szerződéses jogviszony a jelen ÁSZF-ből, valamint a felek között elektronikus úton és papíralapon létrejövő egyedi szerződésből, vagyis a Vevő által kért szolgáltatásból és a szolgáltatás időpontjának a Szolgáltató által történő visszaigazolásából tevődik össze, és ezek rendelkezéseit a jogviszonyra együttesen kell alkalmazni.

 

 1. VÉTELÁR

 

5.1.A Honlapon a Szolgáltató minden szolgáltatásra vonatkozóan megjeleníti az aktuális (teljes) áfával növelt árat. Hajhosszabbítás esetén a Szolgáltató a felhasznált póthaj értékesítési árát napi euró árfolyam függvényében határozza meg forintban. A haj ára a szolgáltatás igénybe vételének napján, vagy a kiválasztott póthaj leelőlegezésének napján rögzül.

5.2 A feltüntetett árak minden esetben magyar forintban értendők. A termék várható eladási ára (bruttó is) mindig külön kerül feltüntetésre. Az akciós árak mindig csak az akció időtartama alatt érvényesek.

5.3. A Honlapon a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, esetleges rendszerhiba miatt megjelenő árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást hibás áron nyújtani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szolgáltatás nyújtást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 1. FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1.Az ügyfelek a szolgáltatás igénybevétele után a megvásárolt szolgáltatás vételárának megfizetése recepción történik. LÁSD: 3.5 pont

6.2.Az ügyfél a hajhosszabbító szolgáltatás igénybevétele előtt előleget köteles fizetni. Az előleg összegét és a fizetési feltételeket a Szolgáltató a szolgáltatás előtti egyeztetés alkalmával határozza meg.

6.3 A szolgáltató fizetési bizonylatot állít ki az ügyfél részére.

 1. ELÁLLÁSI /FELMONDÁSI JOG

7.1 A szolgáltatás nyújtása előtt az ügyfél és a szolgáltató megállapodik a szolgáltatás konkrét menetében. A szolgáltatás során és azt követően, ha az ügyfél az előre egyeztetett szolgáltatáshoz képest hiányosságot észlel, azonnal módosítási igényt nyújthat be. Az Ügyfél a szolgáltatás nyújtásának kezdete előtt legkésőbb 24 órával a szolgáltatás igénybevételétől elállhat, melyet köteles közölni e-mailben, telefonon, vagy személyesen a Szolgáltatóval. Ha az Ügyfél szolgáltatás nyújtásának kezdete előtt 24 órán belül eláll a szolgáltatás igénybevételétől, ha nem jelenik meg a rögzített időpontban a Szolgáltató üzletében, vagy 30 percnél többet késik, az igényelt szolgáltatástól való elállásnak minősül, és a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel megfizettetni a szolgáltatás összegének 50%-át. Ilyen esetben a hajhosszabbítási szolgáltatásnál az előleg nem kerül visszafizetésre.

 1. FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK, PANASZOK KEZELÉSE

8.1 Az Ügyfél kifogást, panaszt személyesen szóban, vagy írásban a Szolgáltató e-mail címére goldhair.hu@gmail.com jelenthet be, megadva a kérdéses szolgáltatás azonosítására alkalmas adatokat, valamint a kifogás vagy panasz pontos leírását.

8.2.A szolgáltató az írásbeli panasz kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles írásban válaszolni és intézkedéseket tenni. A szolgáltató köteles a panaszt elutasító álláspontját indokolni.

8.3. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a felek a panaszról jegyzőkönyvet vesznek fel, amely a következőket tartalmazza:

 • az Ügyfél neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • az Ügyfél panaszának részletes leírása, az Ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ügyfél aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.4. Ha a kifogás rendezésének módja az Ügyfél igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát az Ügyfélnek át kell adni. Ha a Szolgáltató az Ügyfél igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni az Ügyfelet.

8.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik az Ügyfél és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: „fogyasztói jogvita”) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A Szolgáltatóval megkötött ügyletekre elsősorban az Ügyfél lakóhelye szerint illetékes békéltető testület jogosult. Ennek hiányában pedig a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, fax: 06 (1) 488 21 86, telefon: 06 (1) 488 21 31). Az Ügyfél e szervezethez fordulhat a Szolgáltatóval való vitás ügyei rendezése érdekében.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. A felek között létrejött szerződésből eredő jogviták eldöntésére a felek alávetik magukat a Budapesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

 1. A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGÉNEK KORLÁTOZÁSA/ KIZÁRÁSA

9.1. A szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz jelen Honlap biztonságos működésének biztosítása érdekében, de nem vállal felelősséget a rajta kívül álló és a szerződéskötéskor előre nem látható körülmények által okozott károkért. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldal/Honlap való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.  Az Ügyfelet terheli minden felelősség a számítógépében bekövetkező károsodásért, meghibásodásért és/vagy adatvesztésért, ideértve a számítógépes vírusokból eredő meghibásodást is.

9.2. Szolgáltató – a fogyasztói szerződések kivételével – a hibás teljesítésből eredő kártérítési felelősségét az alábbiak szerint korlátozza:

 1. a) Szolgáltató a hibás teljesítésből származó, elmaradt haszon formájában jelentkező, valamint a közvetett károkért és a nem vagyoni károkért való felelősségét kizárja;
  b) Szolgáltató kárfelelősségének maximális mértéke a termék, illetve a kapcsolódó szolgáltatások ára.

 

 1. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK

Az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott személyes adatok kizárólag célhoz kötötten, a szerződés teljesítése, számlázás, valamint a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása, továbbá az Ügyfél által előzetesen jóváhagyott egyéb célok (pl. SMS küldése) érdekében kerülnek rögzítésre, tárolásra és továbbításra. Az adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó részletes szabályokat az Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

 1. EGYÉB KIKÖTÉSEK

11.1. A Honlapon található összes adat, információ, valamint a Honlap design-ja, felépítése, a Honlapot működtető adatbázisok és szoftverek, jogi védelem alatt állnak, amelyek bármilyen célú felhasználásához a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

11.2. Az Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a Szolgáltatóra nézve sértő, valótlan tényt állítást vagy híresztelést tartalmaz, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel- különösen a social mediában- és ezzel Szolgáltató jó hírnevét sérti. Amennyiben az Ügyfél megnyilvánulásai a Szolgáltató jóhírnévét sérti, a Szolgáltató sérelemdíjra jogosult, ha ezzel kárt is okoz a Szolgáltatónak, a Szolgáltató követelheti az Ügyféltől kárának megtérítését. Amennyiben okozott kár összege adott esetben pontosan nem határozható meg, úgy az Ügyféllel szemben a Szolgáltató 2 000 000 Ft, azaz Kettőmillió forint általános kártérítésre jogosult általános kártérítés jogcímen.

11.3. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Szolgáltató a módosított ÁSZF-et a Honlapon történő elhelyezéssel teszi közzé. A módosított ÁSZF a közzétételt követően lép hatályba. Ha az Ügyfél az ÁSZF módosítások hatályba lépését követően is igénybe veszi a termékeket/szolgáltatásokat, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF módosításait ráutaló magatartással magára nézve kötelezőnek elfogadta. 

11.4. Jelen ÁSZF és a felek között létrejött szerződések nyelve a magyar. A Honlapon közzétett bármely más nyelvű fordítás csupán az Ügyfelek tájékoztatását szolgálja, esetleges nyelvi eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

Érvényes: 2023. december 1. napjától